EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine Torgu valla territooriumil

Müügipileti hinna kehtestamine Torgu valla territooriumil - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 15

Müügipileti hinna kehtestamine Torgu valla territooriumil

Vastu võetud 15.05.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lg 5 alusel.

§ 1.  Müügipileti hind


Kehtestada Torgu valla territooriumil müügipileti hinnaks:
1) üks päev 3 eurot
2) üks kuu 20 eurot
3) Torgu valla elanikele tasuta

§ 2.  Õigused


Üks müügipilet annab Torgu vallale kuuluval kinnisasjal õiguse müügileti (s.h. telk, auto, haagis jne.) pikkusele mitte rohkem kui 6 m.

§ 3.  Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Undrest
volikogu esimees