EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 32

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 32

Määrus kehtestatakse „Kaubandustegevuse seaduse“ § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind Sillamäe Linnavalitsuse või tema poolt volitatud linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa;
 2) müügikoht on koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
 3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras.

§ 3.  Müügipileti hind

  Väljastava müügipileti hind iga müüja kohta on:

üks kalendripäevüks kalendrikuu
Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht
suurusega kuni 10 m2
3 eurot30 eurot
Tänava- ja turukaubandus üks müügikoht
suurusega üle 10 m2
6 eurot50 eurot
Kaubandus avalikul ürituselüks müügikoht
suurusega kuni 10 m2
4 eurot
Kaubandus avalikul üritusel üks müügikoht
suurusega üle 10 m2
8 eurot

§ 4.  Müügipileti tasuta väljastamine

  Müügipilet väljastatakse tasuta:
 1) kaubandusele heategevuslikel eesmärkidel korraldatavatel avalikel üritustel, kui müügitulu kasutatakse ürituse eesmärkide saavutamiseks;
 2) kaubandusele avalikul üritusel ürituse sponsoritele nende ja Sillamäe linna vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud müügikohtades kauplemiseks;
 3) tänava- ja turukaubanduse korral müüjale, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust, kui müüja on üle 60-aastane Sillamäe linna elanik.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 29. märtsi 2005. a määrus nr 32/75-m „Müügipileti hinna kehtestamine“ (KO 2005, 145, 1494).

 (2) Määrus jõustub 1. juunil 2015. a.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json