Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 1

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 25
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ning § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine

  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2019 maamaksumäärad Pärnu linnas vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Audru Vallavolikogu 12.11.2015 määrus nr 25 “Maamaksumäära kehtestamine”;
  2) Paikuse Vallavolikogu 15.12.2016 määrus nr 13 „Maamaksumäära kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kehtestamine“;
  3) Pärnu Linnavolikogu 15.10.2015 määrus nr 28 „Maamaksumäärade kehtestamine“;
  4) Tõstamaa Vallavolikogu 24.01.2014 määrus nr 1 “Maamaksumäärade kehtestamine”.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa Maamaksumäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json