Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve

Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 12

  Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve

  Vastu võetud 29.05.2018 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 - 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 19. detsembri 2017 määruse nr. 14 „Keila linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 5 036 705 (viis miljonit kolmkümmend kuus tuhat seitsesada viis) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees

  Lisa I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json