Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2018, 48

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 21.04.2014 nr 10
RT IV, 20.05.2014, 4
jõustumine 01.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2016RT IV, 26.01.2016, 429.01.2015
22.02.2016RT IV, 02.03.2016, 1205.03.2016
09.10.2017RT IV, 14.10.2017, 517.10.2017
25.01.2018RT IV, 07.02.2018, 510.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.
24.05.2018RT IV, 05.06.2018, 408.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 131 lõike 3 ja 7 ning § 133 alusel.
[RT IV, 02.03.2016, 12 - jõust. 05.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.   Mõisted
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.   Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 5.   Sotsiaaltoetuste määrad
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 6.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.   Ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.   Lastelaagri tuusikute hüvitamine ja valla poolt korraldatavate lastelaagrite toetamine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.   Ravikindlustusega hõlmamata isikutehädavajalikeravikulude kompenseerimine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.   Üritusel osalemise või ürituse korraldamise toetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.   Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.  
[Kehtetu RT IV, 14.10.2017, 5 - jõust. 17.10.2017]

§ 13.   Transporditoetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.   Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.   Vältimatu abi
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED 

§ 16.   Sünnitoetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.   Kooliminekutoetus
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.   Vanaduspensionäride ja lasterikaste perede ravimitoetus

  (1) Ravimitoetust makstakse vanaduspensionärile või vähemalt kolmelapselisele perele ravimite hüvitamiseks üks kord aastas kuludokumentide alusel.

  (2) Ravimitoetuse suuruse kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 19.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2018, 5 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

4. peatükk MUUD TOETUSED 

§ 20.   Laste jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust eraldatakse lastele alates 1. eluaastast kuni 4. klassini kaasaarvatud.

  (2) Toetuse moodustab kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

§ 21.   Lasteaia lõpetaja või koolilõpetaja toetus

  (1) Lasteaia lõpetajale eraldatakse lasteaia kevadpeoks toetus, mille moodustavad kingitus ja lilled vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Igale Noarootsi Kooli lõpetajale antakse toetuse raames kingitus ja lilled.

  (3) Koolilõpetaja toetus eraldatakse kooli, gümnaasiumi ja kutseõppe lõpetajale.

  (4) Põhikooli kiituskirjaga (eksami tulemis ei arvestata) või hindega 4-5 lõpetajad, kutseõppeasutuse kiituskirjaga, gümnaasiumi medaliga ning kõrgkooli cum laude lõpetajatele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald, makstakse rahalist toetust vallavolikogu poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud määras.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

§ 22.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Sünnipäevatoetus määratakse isikule tema 70., 75., 80., 85., 90., 95. ning enama sünnipäeva puhul.

  (2) Sünnipäevatoetuse saajate igakuise nimekirja koostab sotsiaaltöötaja.

  (3) Sünnipäevatoetuse moodustab õnnitluskaart ja kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE 

§ 23.   Sotsiaaltoetuse avalduse esitamine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 24.   Sotsiaaltoetuse avalduse läbivaatamine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

6. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED 

§ 25.   Sissetulekust sõltumatute toetuste määramine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.   Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse määramine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Sotsiaaltoetuse maksmine
[Kehtetu RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juuni 2014.

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Sünnitoetuse avaldus I

Lisa 3 Sünnitoetuse avaldus II

Lisa 4 Matusetoetus

Lisa 5 Kooliminekutoetuse avaldus

/otsingu_soovitused.json