Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Kaunis Viljandi“ juhendi kinnitamine

Konkursi „Kaunis Viljandi“ juhendi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 2

  Konkursi „Kaunis Viljandi“ juhendi kinnitamine

  Vastu võetud 30.05.2019 nr 47

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja eesmärgiga muuta Viljandi linna üldilme kaunimaks.

  § 1.   Konkursi “Kaunis Viljandi” (edaspidi konkursi) eesmärgiks on Viljandi linna elanike, ettevõtjate ja institutsioonide kaasamine Viljandi linnaruumi visuaalselt kaunimaks muutmisse.

  § 2.   Konkursi korraldustoimingud teeb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) majandusamet. Konkursi tulemusi hindab ja kokkuvõtted teeb linnavalitsuse korraldusega kinnitatud komisjon, mille tööd juhib komisjoni esimees. Konkursi tulemused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  § 3.   Konkursi parimad selgitatakse välja kolmes kategoorias:

    (1) pereelamud ja ridaelamuboksid või nende rühm;

    (2) korterelamud;

    (3) ühiskondlikud hooned (va linnavalitsuse halduses olevad hooned) ning äri- ja tootmishooned.

  § 4.   Ettepanekuid konkursil osalemiseks võib esitada igaüks sh komisjoni liikmed.

  § 5.   Komisjon hindab kinnistuid üldkasutatavalt territooriumilt (tänavalt) vaadatuna.

  § 6.   Rakendatavad hindamiskriteeriumid on:

    (1) haljastus (sh suve- ja püsililled, ilupõõsad ja muu haljastus, haljastuslahendus jms);

    (2) üldine heakord (sh hoonete, teede ja platside heakord jms);

    (3) väikevormide (nt aiamööbel, skulptuurid, haljastuskonteinerid jms) olemasolu, seisukord ja kujundus/sobivus;

    (4) muude kujunduslike elementide olemasolu, nende seisukord ja kujundus/sobivus.

  § 7.   Kokku määratakse kuni kümme preemiat. Preemiad võivad olla esemelised, kinkekaardid kui ka rahalised.

  § 8.   Iga kategooria parima preemiaga kaasneb lisaks Viljandi linna tunnuskirjale ka hoone seinale kinnitatav „Kaunis Viljandi“ emailmärk.

  § 9.   Lisaks võib linnavalitsus välja anda Viljandi linna tunnuskirju ilma preemiata.

  § 10.   Ühiskondlike hoonete ning äri- ja tootmishoonete kategoorias preemiaid ei määrata, parimaid tunnustatakse Viljandi linna tunnuskirjaga.

  § 11.   Preemiad ja tunnuskirjad määratakse pere- ja ridaelamute kategoorias kinnistuomanikele, korterelamute kategoorias korteriühistule.

  § 12.   Preemia ja/või tunnuskirja saanud kinnistu ei osale konkursil 5 aasta jooksul talle preemia ja/või tunnuskirja määramisest arvates.

  § 13.   Konkursi läbiviimise eest vastutab komisjoni esimees.

  § 14.   Komisjon teeb konkursi tulemustest kokkuvõtte ja esitab linnavalitsusele ettepanekud konkursi tulemuste kinnitamiseks hiljemalt 1. novembriks.

  § 15.   Kõikide kategooriate parimad kutsutakse linnapea vastuvõtule, kus antakse üle konkursi preemiad, märgid ja tunnuskirjad. Konkursi tulemused avalikustatakse Viljandi linna koduleheküljel ja linnavalitsuse ajalehes Viljandi.

  § 16.   Konkursi komisjon võib avaldada objektidest jooksvalt virtuaalset informatsiooni nii Viljandi linna kodulehel kui ka kohalikus ajalehes.

  § 17.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 26.05.2010 määrus nr 36 „Konkursi „Lilled Linna“ juhendi kinnitamine“.

  § 18.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json