Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 3

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ täiendamine ja muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Täiendada Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrust nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus), lisades paragrahvi 6 lõike 16: „(16) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus määrata lasteaialaste toitlustamise toetust vastavalt käesoleva määruse §-s 9 sätestatud tingimustele.“

§ 2.   Muuta määruse paragrahvi 9 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt: „(3) Pärast tähtaega esitatud avaldusi menetletakse jooksvalt, toetus määratakse avalduse esitamisjärgsest kuust.“

§ 3.   Täiendada määruse paragrahvi 14, lisades lõike 11: „(11) Sünnitoetuse taotleja saab valida rahalise hüvitise või samas väärtuses mitterahalise hüvitise vahel (beebipakk), märkides oma eelistuse taotlusel.“

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning paragrahvi 3 rakendatakse alates 01.01.2020.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json