Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 5

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 81

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 12.09.2018 määruses nr 36 „Lüganuse Vallavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Eestseisuse koosolek toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit. Koosoleku kutsub kantselei vahendusel kokku volikogu esimees vōi tema asendaja. Eestseisuse liikmetele teatatakse koosoleku toimumisest vähemalt kaks tööpäeva ette e-kirjaga ning teade avaldatakse valla veebilehel.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json