HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 6

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 30.05.2019 nr 82

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lüganuse vallale riigieelarvest ja Lüganuse valla eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldiste kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Lüganuse valla munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi kool) statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kooli statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste eest kaetakse Lüganuse valla eelarvest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 54 „Koolilõuna toetuse kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json