Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 8

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 30.05.2019 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Kehtestada Viljandi linnas toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmiselt:

  (1) üür kuni 8 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;

  (2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;

  (3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;

  (4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 m³ eest ühe elaniku kohta kalendrikuus;

  (5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus;

  (6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (arvesse võetakse vaid ühte kütteliiki):
  1) kaugküttega eluruumides kuni 4 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  2) kaugkütteta (ahi-, gaasi-, jm küttega, v.a elektriküte) eluruumides olenemata kütuseliigist kuni 550 eurot kalendriaastas;
  3) kaugkütteta elektriküttega eluruumides kuni 4 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus.

  (7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kalendrikuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kalendrikuus;

  (8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 2 kalendrikuu jooksul;

  (9) maamaksukulud kolmekordse eluruumi normpinna ulatuses kalendriaastas;

  (10) hoonekindlustuse kulud kuni 0,20 eurot eluruumi ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;

  (11) olmejäätmete veo kulud kuni 8 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 22.02.2017 määrus nr 110 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json