Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2019, 29

  Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.05.2019 nr 64

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 44 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 10 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2019.aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Lubada Vaivara Sinimägede SA-le kasutada Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarves ette nähtud projekti „Läänemere ajaloorada“ omafinantseeringuks 7500 eurot lehtla remondiks summas 5610 eurot ja projekti “II Maailmasõja Sinimägede lahingukoha korrastamine” omafinantseeringuks summas 1890 eurot.

  § 3.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2019. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 2.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Veikko Luhalaid
  linnavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json