ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030“ vastuvõtmine

„Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030“ vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 15

„Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030“ vastuvõtmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmine

  Võtta vastu "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muudatustega vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2019. a määrus nr 4 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json