ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2031
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 22

  Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

  Vastu võetud 28.05.2020 nr 73

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 2031 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määrus nr 67 ,,Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 (arendamise kava lisadega saab tutvuda www.viljandivesi.ee/est/Oigusaktid)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json