Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2012, 11

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Vastu võetud 22.06.2010 nr 9

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 3 alusel.

§ 1.   Kehtestada Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakiri:

 
  1) Suur saal koos köögiplokki ja tualettide kasutamisega 100 kr (6,40 EUR) tund
  2) Arvutiruum 100 kr (6,40 EUR) tund
  3) Noortekeskuse kõik ruumid 200 kr (12,75 EUR) tund

§ 2.   Ruumide kasutamise tingimused:

 
  1) Laste- ja noorte ürituste korraldamiseks, sh. sünnipäevade korraldamiseks tingimusel, et täidetakse noortekeskuse kodukorda.
  2) Koolituste, infopäevade jt. teadmiste edastamist soodustavate ürituste korraldamiseks.
  3) Kokkuleppeliste ürituste korraldamiseks juhul, kui täidetakse noortekeskuse kodukorda.
  4) Noortekeskuse ruume ei lubata kasutada korraga kauemaks kui 5 tundi päevas.
  5) Ruumide kasutamiseks sõlmib Noortekeskuse juhataja lepingu, milles märgitakse ära vastutav isik.

§ 3.   Soodustused Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutusse andmisel:

 
  1) Linnavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele on ruumide kasutamine üritusteks tasuta.
  2) Kunstinäituste korraldamiseks antakse ruumid tasuta.
  3) Soodsamatel tingimustel ruumide kasutamise taotlemiseks esitatakse sellekohane avaldus Kiviõli Linnavalitsusele.

§ 4.   Aruandluse esitamine

  Kiviõli Noortekeskuse juhataja esitab aruande ruumide kasutamise ja tasutud summade kohta Kiviõli Linnavalitsuse raamatupidamisele.

§ 5.   Paragrahvis 1 sätestatud hinnakirja eurodes rakendatakse euro kasutusele võtmise seaduse jõustumise päevast arvates.

§ 6.   Kiviõli Linnavalitsuse 26.03.2007.a määrus nr 3 „Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määrus jõustub 01. juulil 2010. a.

Dmitri Dmitrijev
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json