Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2012, 13

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

Vastu võetud 02.07.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Kiviõli Rahvamaja ( edaspidi rahvamaja ) ruumide kasutamise tingimused ja hinnakiri.

§ 2.   Ruumide kasutamise tingimused

  (1) Rahvamaja ruume on võimalik kasutada:
  1) sünnipäevade, pulmade, peiete ja tähtpäevade ning koolituste, infopäevade ja kohtumiste korraldamiseks;
  2) kokkuleppeliste ürituste korraldamiseks.

  (2) Ruumide kasutamise kodukorra töötab välja ja kehtestab käskkirjaga rahvamaja direktor.

  (3) Ruumide kasutamiseks sõlmib rahvamaja direktor ruumide kasutajaga lepingu,
milles märgitakse ära vastutav isik, kes on kohustatud täitma lepingus sätestatud tingimusi ja käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud kodukorda.

§ 3.   Rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri ja tasumise kord

  (1) Ruumide kasutamise hinnakiri:

1) vaatesaal400.-krooni (25 EUR) tund
2) tantsusaal200.-krooni (12 EUR) tund
3) peeglite saal100.-krooni (6 EUR) tund
4) valge saal150.-krooni (9 EUR) tund
5) kooriruum50.- krooni (3 EUR) tund
6) terve maja700.-krooni (44 EUR) tund

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hinnad sisaldavad garderoobi, köögi ja WC kasutamist.

  (3) Ruumide kasutaja tasub ruumide kasutamise eest Kiviõli Linnavalitsuse rahandusüksuse poolt, vastavalt hinnakirjale, koostatud ja väljastatud arve alusel.

  (4) Ruumide kasutaja tasub enne ürituse toimumist arves märgitud summa Kiviõli Linnavalitsus arvelduskontole.

§ 4.   Soodustused rahvamaja ruumide kasutamisel

  (1) Kiviõli Linnavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele antakse ruumid ürituste korraldamiseks tasuta.

  (2) Soodsamatel tingimustel ruumide kasutamise taotlemiseks esitatakse sellekohane avaldus Kiviõli Linnavalitsusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kiviõli Linnavalitsuse 07.11.2007.a määrus nr 12 „Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 05. juulil 2010.a.

Dmitri Dmitrijev
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json