Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021

Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021 - sisukord
  Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 6

  Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021

  Vastu võetud 28.06.2016 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Rannu valla arengukava aastateks 2016 – 2021 vastavalt lisale 1.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 29.01.2014 määrus nr 5 „Rannu valla arengukava 2014-2019“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Heino Gottlob
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Rannu valla arengukava aastateks 2016-2021