Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2016, 16

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Kadrina Vallavalitsusele

  (1) Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Kadrina Vallavalitsusele.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Kadrina Vallavalitsusele, välja arvatud:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

  (3) Kadrina Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json