HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 11

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 26.06.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määr, arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.  Osalustasu määr

  Lapsevanema poolt kaetav osa koosneb õppetasust ja lapse toidukulu maksumusest.
( 2) Õppetasu suurus on 3,20 € kuus.

§ 3.  Osalustasu arvestamine

 (1) Osalustasu arvestamine algab lapse lasteaia nimekirja arvamisest ja lõpetatakse nimekirjast väljaarvamisel.

 (2) Osalustasu arvestatakse 9 kalendrikuu eest.

 (3) Osalustasu arvestatakse ka lapse lasteaiast puudumise perioodi eest.

§ 4.  Osalustasu maksmine

  Osalustasu makstakse jooksva kuu eest esitatud arve alusel Emmaste Vallavalitsuse pangakontole või sularahas.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.01.2009 määrus nr 49 „Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine“ (RT IV, 12.10.2012, 70).

 (2) Määrus jõustub 01.08 2017.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json