Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 19. veebruari 2013. a määruse nr 73 „Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 12

Kehtna Vallavolikogu 19. veebruari 2013. a määruse nr 73 „Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 alusel.

§ 1.  Muuta Kehtna Vallavolikogu 19. veebruari 2013. a määruse nr 73 „Valla arengukava aastateks 2013-2020 kinnitamine“ lisaks oleva arengukava ptk 9. „Kehtna valla arengustrateegia“ p 4. „Tehniline keskkond“ lisades eesmärk 35. alljärgnevas sõnastuses:
„Eesmärk 35. Kaasaegse internetipüsiühenduse viimine valla hajaasustusega piirkondadesse.
1. Tagada kaasaegse internetipüsiühenduse (kiire ja stabiilne lairibaühendus) kasutamise võimalus Kehtna valla hajaasustusega piirkondades.“.

§ 2.   Määrus jõustub 10. juulil 2017. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees