HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 46

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord

Vastu võetud 26.06.2013 nr 74
RT IV, 03.07.2013, 6
jõustumine 06.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2017RT IV, 05.07.2017, 1908.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Kadrina valla eelarvest Kadrina valla koolides õppivatele õpilastele ja üliõpilastele haridusstipendiumi maksmise tingimused ja korra ning õpilaste juhendajate tunnustamise.

  (2) Käesoleva korra eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, praktilise-, teadus- ja/või loovtöös ning tunnustada tööde juhendajaid kuni 100 € ulatuses tunnustust leidnud töö kohta.
[RT IV, 05.07.2017, 19 - jõust. 08.07.2017]

  (3) Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud:
  1) õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  2) üliõpilasel, kelle uurimis-ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega.
[RT IV, 05.07.2017, 19 - jõust. 08.07.2017]

  (4) Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina vald.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotlused esitatakse Kadrina vallavolikogu hariduskomisjonile iga aasta hiljemalt 15. jaanuariks.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:
  1) põhjendatud stipendiumi taotlus
  2) CV
  3) õppeasutuse soovitus
  4) taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.
[RT IV, 05.07.2017, 19 - jõust. 08.07.2017]

§ 3.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse hariduskomisjoni ettepaneku.

  (2) Kadrina vallavolikogu hariduskomisjonil on õigus eesmärkidele või nõuetele vastavate taotluste vähesuse korral stipendiumi mitte välja anda.

§ 4.   Lõppsätted

  Taotluse valla eelarvest raha eraldamiseks esitab vallavolikogu hariduskomisjon vallavalitsusele hiljemalt eelneva aasta 1. septembriks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json