Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Meeksi valla noorsootöö arengukava aastateks 2017-2021 kinnitamine

Meeksi valla noorsootöö arengukava aastateks 2017-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 05.07.2017, 63

  Meeksi valla noorsootöö arengukava aastateks 2017-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 29.06.2017 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 , § 37 lõike 3 punkti 2 ning noorsootöö seaduse § 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada valla noorsootöö arengukava ja tegevuskava aastateks 2017-2021 ( lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Margus Narusing
  volikogu esimees

  Lisa 1  Noorsootöö arengukava aastateks 2017-2021

  Lisa 2 Noorsootöö arengukava tegevuskava 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json