Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 kinnitamine

Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2013, 28

  Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 28.08.2012 nr 9
  RT IV, 12.10.2012, 89
  jõustumine 01.01.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  29.01.2013RT IV, 07.02.2013, 510.02.2013
  27.08.2013RT IV, 05.09.2013, 401.01.2014

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 7, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas Keila Linnavolikogu 19. juuni 2007 määruse nr 22 „Keila linna põhimäärus“ § 44 lõikega 4.

  § 1.   Kinnitada Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025, sh eelarvestrateegia aastateks 2013 – 2016 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

  Lisa Arengukava

  Lisa
  [Kehtetu RT IV, 07.02.2013, 5 - jõust. 10.02.2013]

  Lisa Tegevuskava
  [Kehtetu - RT IV, 05.09.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

  /otsingu_soovitused.json