HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2017, 6

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 ja § 191 lõike 1 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 29.06.2017 määruse nr 5 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.  Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Lisa 1 Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

Lisa 2 Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses