Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

2017. aasta lisaeelarve

2017. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2017, 9

  2017. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 31.08.2017 nr 3

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ning “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   2017. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rando Undrus
  Volikogu esimees

  Lisa