Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 2

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.08.2019 nr 8

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 3 - 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 ning Keila linna põhimääruse § 44 lõike 1 ja § 46 lõigete 1 - 3 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  (1) Võtta vastu Keila linna eelarvestrateegia 2020-2023 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025“ osana vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Võtta vastu "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2020-2023 vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Lõpetada järgmiste Keila Linnavolikogu määruste kehtivus:
  1) Keila Linnavolikogu 25.08.2015 määrus nr 11 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019“,
  2) Keila Linnavolikogu 30.08.2016 määrus nr 18 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020",
  3) Keila Linnavolikogu 29.08.2017 määrus nr 9 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021“.

  (2) Lõpetada Keila Linnavolikogu 25.09.2018 määruse nr 10 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2019-2022“ kehtivus 31. detsembril 2019.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1 Keila linna eelarvestrateegia 2020-2023

Lisa Lisa 2 Keila linna tegevuskava 2020-2023

/otsingu_soovitused.json