Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 9

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.08.2019 nr 8

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2, jäätmeseaduse § 711 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 7 lõike 21 ja lõike 3 alusel, lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse §-dest 141 ja 142.

§ 1.   22. oktoobril 2017 ühinesid Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald ning ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglaseks on Türi vald. Arvestades eelmärgitud asjaolusid ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 1 punkti 3 ja § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks

 
  1) Käru Vallavolikogu 24. septembri 2009 määrus nr 9 „Käru valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ (RT IV, 23.10.2010, 18);
  2) Käru Vallavolikogu 20. veebruari 2014 määrus nr 5 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine“ (RT IV, 07.03.2014, 15);
  3) Käru Vallavolikogu 24. septembri 2015 määrus nr 9 „Käru valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus“ (RT IV, 10.11.2015, 36);
  4) Türi Vallavolikogu 26. juuni 2014 määrus nr 24 „Türi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord“ (RT IV, 28.06.2014, 84);
  5) Väätsa Vallavolikogu 29. oktoobri 2015 määrus nr 25 „Vee-ettevõtja määramine“ (RT IV, 06.11.2015, 40);
  6) Väätsa Vallavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 10 „Väätsa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ (RT IV, 05.04.2016, 62).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json