Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 13

Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut“ muutmine

Vastu võetud 29.08.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruse nr 4 "Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a määruses nr 4 "Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: „(31) Kandi vanema valimise üldkoosolekul peab olema iga asula kohta täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud üldkoosoleku otsusvõimelisuse tingimus.";
  2) paragrahvi 4 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Juhul kui üldkoosolekul ei ole täidetud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 sätestatud üldkoosoleku otsustusvõimelisuse tingimused, võib koosoleku kokkukutsuja käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras kutsuda kokku korduskoosoleku. Korduskoosoleku otsustusvõimelisuse hindamisel käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 sätestatud tingimusi ei kohaldata erisusega, et kandi vanema valimise korduskoosolekul peab igast asulast osalema vähemalt üks elanik.“.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json