Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 59

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.08.2019 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord" muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruses nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 61 lõike 3 punktist 6 jäetakse välja sõnad “kui see on“;
  2) paragrahvi 61 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „(5)Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi valitsus) ajavahemikus 5. aprill kuni 10. aprill, 5. juuni kuni 10. juuni või 5. november kuni 10. november.“;
  3) paragrahvi 62 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: “(5)Taotlus jooksval aastal toetuse saamiseks koos taotlusega nõutud dokumentidega tuleb esitada valitsusele ajavahemikus 5. aprill kuni 10. aprill, 5. juuni kuni 10. juuni või 5. november kuni 10. november.“.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json