Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2017

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2012, 4

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2017

  Vastu võetud 20.09.2012 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõigete 2 ja 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

  Vahur Mäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  Lisa Eeelarvestrateegia