Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 20. veebruari 2010 määruse nr 5 „Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2016, 13

Keila Linnavolikogu 20. veebruari 2010 määruse nr 5 „Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.09.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Keila Linnavolikogu 20. veebruari 2010 määruse nr 5 „Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ § 5 alusel.
Keila Linnavolikogu 20. veebruari 2010 määrust nr 5 „Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus” muudetakse alljärgnevalt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskväljak 17, 76605“ sõnadega „Pargi 30-3, 76607“;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõnad „koordineerib sotsiaaleluruumide kasutamist“ sõnadega „osutab eluruumi tagamise teenust“.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json