Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024

Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024 - sisukord
  Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2016, 20

  Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024

  Vastu võetud 28.09.2016 nr 10
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Vastse-Kuuste vallavolikogu 29.12.2014 määrus nr 14 „Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024“.

  § 3.  Määrus jõustub 2017. aasta 1 jaanuaril.

  Inge Kalle
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vastse-Kuuste valla arengukava 2015–2024