HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016 – 2019 kinnitamine

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016 – 2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2016, 33

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016 – 2019 kinnitamine

Vastu võetud 04.10.2016 nr 14

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja Jõhvi Vallavolikogu 19. mai 2016 määruse nr 92 “Jõhvi valla haridusasutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord” § 3 lg 3 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016 – 2019 (lisatud 31-l lehel).

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Vallavanem

Silver Peepmaa
Vallasekretäri kohustes

Lisa Jõhvi Lasteaiad arengukava 2016-2019

/otsingu_soovitused.json