Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2017, 3

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021

Vastu võetud 25.09.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 7 alusel.

§ 1.   Vormsi valla eelarvestrateegia

  Kinnitada Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Vormsi Vallavolikogu 10. oktoober 2016 määrus nr 6 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia aastateks 2017-2021