Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Emmaste valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve

Emmaste valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2017, 37

  Emmaste valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve

  Vastu võetud 25.09.2017 nr 66

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Emmaste valla 2017. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa Emmaste valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json