Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2017, 44

Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord

Vastu võetud 28.09.2017 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab kõrgharidust omandama asunud täiskoormusel üliõpilastele Tapa valla eelarvest sihtstipendiumi maksmise tingimused ja korra.

  (2) Tapa valla sihtstipendiumi on võimalik taotleda Tapa valla koolides vähemalt põhihariduse omandanud ja Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tapa valda registreeritud isikul.

  (3) Sihtstipendiumi võimaldatakse üliõpilasele, kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75%-i oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotlused esitatakse Tapa vallavalitsusele iga aasta hiljemalt 15. veebruariks.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:
  1) stipendiumi taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.
  2) väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud esimese semestri õpingukaardist.

§ 3.   Stipendiumi määramine

  (1) Sihtstipendiumi suuruseks on 1 000 (tuhat) eurot.

  (2) Stipendiumi maksmise otsustab Tapa vallavalitsus hiljemalt veebruarikuu jooksul.

  (3) Tapa valla sihtstipendiumi makstakse ühele isikule ühel korral.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 2017. aastal kõrgharidust omandama asunud üliõpilastele, kes vastavad määruse paragrahvis 1 loetletud tingimustele.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json