Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 1

Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030

Vastu võetud 26.09.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.  Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030” (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Räpina Vallavolikogu 20. septembri 2017. a määrus nr 8 „Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022”;
 2) Veriora Vallavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 6 „Räpina valla arengukava”;
 3) Meeksi Vallavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 7 „Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa  Räpina valla arengukava 2019-2030