ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 4

Üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 20.09.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 371 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Tori valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär.

§ 2.   Üüri piirmäär

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.

  (2) Tori valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäär on 3.20 (kolm eurot ja 20 senti) eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

  (3) Eluruumi üüri hulka ei arvata kommunaalkulusid.

  (4) Konkreetse eluruumi üür ja üürile andmise tingimused määratakse vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitavas eluruumi üürilepingus.

§ 3.   Üüri suuruse alused

  Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, heakorda ja muid asjaolusid.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sauga Vallavolikogu 24.05.2012 määrus nr 9 „Üüri piirmäära kehtestamine“;
  2) Tori Vallavolikogu 15.06.2016 määrus nr 9 „Üüri piirmäära kehtestamine“;
  3) Are Vallavolikogu 22.04.2016 määrus nr 14 „Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json