Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mustvee valla arengukava 2018-2030

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 5

Mustvee valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 26.09.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 35 lõike 4 punkti 3 ning § 37 lõike 9 alusel.

§ 1.  Arengukava kehtestamine

  Kehtestada Mustvee valla arengukava aastateks 2018 – 2030 (lisatud määrusele).

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised linna- ja vallavolikogude määrused:
 1) Avinurme Vallavolikogu 17.10.2012 määrus nr 67 „Avinurme valla arengukava aastateks 2013-2022 vastuvõtmine“;
 2) Avinurme Vallavolikogu 27.11.2014 määrus nr 21 „Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine“;
 3) Avinurme Vallavolikogu 19.10.2016 määrus nr 53 „Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine“;
 4) Avinurme Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 36 „Avinurme valla arengukava 2013-2022 ülevaatamise tulemuse kinnitamine“;
 5) Kasepää Vallavolikogu 21.10.2016 määrus nr 18 „Kasepää valla arengukava aastateks 2017 – 2030“;
 6) Lohusuu Vallavolikogu 27.06.2007 määrus nr 10 „Lohusuu valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2007-2022“;
 7) Mustvee Linnavolikogu 18.10.2013 määrus nr 11 „Mustvee linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 vastuvõtmine“;
 8) Saare Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 2 „Saare valla arengukava aastateks 2013 – 2025“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla arengukava 2018 – 2030