Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2022

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2022 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 11

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2022

Vastu võetud 24.09.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 7 alusel.

§ 1.   Vormsi valla eelarvestrateegia

  Kinnitada Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2018– 2022 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Vormsi Vallavolikogu 25. september 2017 määrus nr 3 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa  Vormsi valla eelarvestrateegia 2018-2022