Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 13

Rapla valla arengukava 2018-2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel .

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  (1) Rapla valla arengukava 2018–2025 kinnitatakse vastavalt määruse lisale.

  (2) Rapla Vallavalitsus avalikustab arengukava ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul määruse vastuvõtmisest arvates.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 22 “Juuru valla arengukava 2015–2025 vastuvõtmine“;
  2) Juuru Vallavolikogu 28.09.2017 määrus nr 58 “Juuru valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2021“;
  3) Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012 määrus nr 4 “Kaiu valla arengukava“;
  4) Kaiu Vallavolikogu 27.04.2016 määrus nr 7 “Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 “Kaiu valla arengukava“ muutmise algatamine“;
  5) Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012 määrus nr 3 “Kaiu valla arengustrateegia 2025 “Terve ja töökas Kaiu““;
  6) Raikküla Vallavolikogu 23.10.2014 määrus nr 17 “Raikküla valla täpsustatud arengukava 2012–2020 kehtestamine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015–2018“;
  7) Raikküla Vallavolikogu 05.10.2017 määrus nr 59 “Raikküla valla eelarvestrateegia 2018–2021 kinnitamine“;
  8) Rapla Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 15 “Rapla valla arengukava 2013–2025 vastuvõtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Rapla valla arengukava 2018-2025 (Arengukava täiendavate lisadega saab tutvuda Rapla valla kodulehel)

Lisa 1 Rapla valla profiil

Lisa 2 Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 Tegevuskava, investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json