Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 19

Tunnustamise kord Rapla vallas

Vastu võetud 27.09.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018. a määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ § 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse Rapla Vallavolikogu ja -valitsuse antavate tunnustuste liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute tunnustamise tingimused.

§ 2.   Tunnustuste liigitus ja arvestus

  (1) Tunnustuse liigid:
  1) Aukodanik;
  2) Aasta majandusauhind;
  3) Aasta haridusauhind;
  4) Aasta õpilane;
  5) Aasta õpetaja;
  6) Aasta kultuuriauhind;
  7) Aasta spordiauhind;
  8) Aasta noorsootöö auhind;
  9) Sotsiaalvaldkonna tunnustus;
  10) Aasta ema;
  11) Aasta isa;
  12) Kaunis kodu;
  13) Aasta küla;
  14) valla väikelaste sündide tähistamine;
  15) parimate üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamine;
  16) eakate õnnitlemine;
  17) alates kuldpulmadest tähistamine;
  18) Aukiri;
  19) Tänukiri.

  (2) Tunnustamise sisu lühikirjeldus ja protsess on määruse lisas.

  (3) Arvestust väljaantud tunnustuste tänukirjade üle peab Rapla valla avalike suhete spetsialist.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavolikogu 23.10.2014 määrus nr 17 „Juuru valla preemiate määramise ja välja andmise kord“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 25.07.2007 määrus nr 9 „Tunnustamise kord“;
  3) Raikküla Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 15 „ Raikküla valla tunnustuse avaldamise kord”;
  4) Rapla Vallavolikogu 19.12.2008 määrus nr 16 „Rapla valla tunnustuse avaldamise kord”.

  (2) Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Tunnustamine Rapla vallas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json