Teksti suurus:

Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 69

Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Viru-Nigula valla eelarvest Kunda Ühisgümnaasiumi, Vasta Kooli ja Aseri Kooli edukalt lõpetanud õpilaste tunnustamine koolilõputoetuste andmisega.

  (2) Määruse eesmärk on tunnustada ja esile tõsta:
  1) põhikooli kiitusega lõpetamist;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamist;
  3) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamist.

§ 2.   Koolilõputoetuste rahalised määrad

  (1) Põhikooli kiitusega lõpetaja tunnustus 100 euro väärtuses.

  (2) Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja tunnustus 150 euro väärtuses.

  (3) Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja tunnustus 200 euro väärtuses.

§ 3.   Tunnustuse määramine

  (1) Õpilaste tunnustamiseks esitavad üldhariduskoolide direktorid taotluse igal õppeaastal 1. maiks. Taotluses märgitakse tunnustuse saaja järgmised andmed:
  1) eesnimi ja perekonnanimi;
  2) elukoht ja arvelduskonto number;
  3) õppeasutus;
  4) tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega.

  (2) Tunnustus määratakse Vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Tunnustuste üleandmine

  Tunnustuste üleandmise korraldab Viru-Nigula vallavalitsus koostöös üldhariduskoolidega.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json