Teksti suurus:

Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 69

Viru-Nigula valla üldhariduskoolide lõpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Viru-Nigula valla eelarvest Kunda Ühisgümnaasiumi, Vasta Kooli ja Aseri Kooli edukalt lõpetanud õpilaste tunnustamine koolilõputoetuste andmisega.

 (2) Määruse eesmärk on tunnustada ja esile tõsta:
 1) põhikooli kiitusega lõpetamist;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamist;
 3) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamist.

§ 2.  Koolilõputoetuste rahalised määrad

 (1) Põhikooli kiitusega lõpetaja tunnustus 100 euro väärtuses.

 (2) Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja tunnustus 150 euro väärtuses.

 (3) Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja tunnustus 200 euro väärtuses.

§ 3.  Tunnustuse määramine

 (1) Õpilaste tunnustamiseks esitavad üldhariduskoolide direktorid taotluse igal õppeaastal 1. maiks. Taotluses märgitakse tunnustuse saaja järgmised andmed:
 1) eesnimi ja perekonnanimi;
 2) elukoht ja arvelduskonto number;
 3) õppeasutus;
 4) tunnustuse taotlemise põhjendus koos tunnustuse andmise aluseks olevate dokumentide koopiatega.

 (2) Tunnustus määratakse Vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Tunnustuste üleandmine

  Tunnustuste üleandmise korraldab Viru-Nigula vallavalitsus koostöös üldhariduskoolidega.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees