Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 2

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 24.09.2021 nr 90

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks:
1) Ridala Vallavolikogu 18.05.2006 määrus nr 16 „Uuemõisa raamatukogu asutamine“;
2) Ridala Vallavolikogu 18.05.2006 määrus nr 18 „Raamatukogude teeninduspiirkondade määramine“;
3) Ridala Vallavolikogu 06.05.2010 määrus nr 23 „Ridala valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“;
4) Ridala Vallavolikogu 20.06.2013 määrus nr 99 „Reklaamimaks Ridala vallas“;
5) Ridala Vallavolikogu 25.09.2008. a määrus nr 83 „Soojusenergia müügi piirhinna kehtestamine AS Uuemõisa Teenus katlamaja võrgupiirkonnas“;
6) Ridala Vallavolikogu 24.11.2015. a määrus nr 43 „Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine“;
7) Ridala Vallavolikogu 22.04.2004. a määrus nr 37 „Müügipileti hinna kehtestamine Ridala valla territooriumil“;
8) Ridala Vallavolikogu 22.04.2014. a määrus nr 12 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord Ridala vallas“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json