Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 8 "A.H.Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 14

Järva Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 8 "A.H.Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut" muutmine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 25. aprilli 2019 määrust nr 8 „A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Ettepanekute esitamise periood on 1.-10. detsember.“;
  2) paragrahv 4 sõnastatakse:
„§ 4. Preemia kätteandmine
Preemia antakse üle A. H. Tammsaare sünnikuupäeval 30. jaanuaril.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json