Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine

Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 33

  Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine

  Vastu võetud 28.02.2003 nr 7
  jõustumine 06.03.2003

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.09.200901.11.2009
  26.02.201004.03.2010
  19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
  24.09.2021RT IV, 05.10.2021, 608.10.2021

  Juhindudes karistusseadustikust, karistusseadustiku rakendamise seadusest, karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seadusest, väärteomenetluse seadustikust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja 2, § 22 lg 1 p 36 märkega 1, märkega 2, märkega 3 ja p 37, § 23 ja Haapsalu põhimääruse § 82, Haapsalu Linnavavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Haapsalu linna haldusterritooriumil järgmised eeskirjad:

    (1) [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

    (2) [Kehtetu - RT IV, 05.10.2021, 6 - jõust. 08.10.2021]

    (3) [Kehtetu - - jõust. 01.11.2009]

    (4) [Kehtetu - - jõust. 04.03.2010]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 4.   Määrus avalikustada väljapanekuga volikogu kantseleis.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 6.   Määrus saata Riigikantseleile avaldamiseks.

  Lisa Haapsalu linna avaliku korra eeskiri
  [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Lisa Haapsalu linna heakorraeeskiri
  [Kehtetu - RT IV, 05.10.2021, 6 - jõust. 08.10.2021]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json