Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haapsalu linna 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 37

Haapsalu linna 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 29.01.2021 nr 82
RT IV, 04.02.2021, 1
jõustumine 07.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2021RT IV, 21.05.2021, 524.05.2021
24.09.2021RT IV, 05.10.2021, 708.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, Haapsalu põhimääruse § 55 ning Haapsalu Linnavolikogu 27.04.2012 määruse nr 56 „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Haapsalu linna 2021. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Volitused linnavalitsusele kohustuste võtmiseks

  (1) 2021. aasta eelarveperioodiks sõlmida arvelduskrediidi või arvelduslaenu lepinguid maksimaalselt summas 800 000 eurot.

  (2) Väljastada garantiikirju jooksvaks aastaks kinnitatud tegevusalade eelarve piires maksimaalselt tähtajaga kuni 31.12.2021.

  (3) Korraldada hange ja sõlmida 2021. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks ja laenude tasumiseks maksimaalselt summas 1 970 000 eurot ja tähtajaga kuni 180 kuud.

§ 3.   Volitused linnavalitsusele eelarves muudatuste tegemiseks

  (1) Linnavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber ainult eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (2) Lubada linnavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendi kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

  (3) Korraldada hange ja sõlmida 2021. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks ja laenude tasumiseks maksimaalselt summas 4 000 000 eurot.
[RT IV, 21.05.2021, 5 - jõust. 24.05.2021]

  (4) Linna allasutustel kaupade ja teenuste müügi eelarve kavandatust väiksemas mahus täitmisel vähendada vastavas mahus allasutuse kavandatud kulutusi

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Haapsalu linna 2021. aasta eelarve
[RT IV, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

Lisa Haapsalu linna 2021. aasta eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
[RT IV, 05.10.2021, 7 - jõust. 08.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json