Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2022, 5

Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1. Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8„Mulgi Vallavolikogu töökord“ muutmine
Mulgi Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 8 „Mulgi Vallavolikogu töökord“ paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Korralised istungid toimuvad üldjuhul iga kuu 4. teisipäeval. Juulis volikogu korralisi istungeid ei toimu. Vajaduse korral võib istungi aega muuta.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json