Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2022, 7

Jõgeva valla arengukava muutmine

Vastu võetud 29.09.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

Jõgeva Vallavolikogu 22. novembri 2018 määruses nr 53 „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine“ tehakse järgmised muudatused:
1) lisa 1 „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028“ asendatakse määruse lisaga 1;
2) lisa 2 „Arengukava tegevuskava“ asendatakse määruse lisaga 2.

Priit Põdra
Volikogu esimees

Lisa  1 Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028

Lisa 2 Arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json