Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.06.2001 määruse nr 69 „Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2022, 8

Maardu Linnavolikogu 26.06.2001 määruse nr 69 „Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kinnitatud Maardu linna põhimääruse § 10 lg 4 alusel ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 21.10.1997 määrusega nr 36 kinnitatud Maardu linna aukodaniku staatudi punktist 7.1

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 26.06.2001 määruses nr 69 "Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;


2) paragrahvi 1 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „linnaeelarvest“ sõnadega „kuni 2000 euro ulatuses“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json