Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Järva valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Järva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2022, 21

  Järva valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.09.2022 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva valla 2022. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jüri Ellram
  Vallavolikogu aseesimees

  Lisa Lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json